Podatki o plačah, razmerjih bruto plač in njihovem realnem gibanju (do januarja 2002)

 

leto 2001

bruto plače

v SIT

leto 2001

razmerje

do povpr.

plače v RS

leto ´01

realna rast

na 2000

leto ´01

realna rast

na 1995

 

jan. 2002

neto

plače

v SIT

jan. 2002

bruto

plače

v SIT

jan. ´02

razmerje

do povpr.

plače v RS

jan. ´02

realna

rast na

jan.'01

v %

                   
Slovenija – povprečje

214.561

100,0

+ 3,2

+ 18,4

 

143.274

226.397

100,0

+ 0,74

                   
industrija (rudar., predelov., oskrba)

183.819

85,7

+ 2,3

+ 18,2

 

D predelovalne dejavnosti

+ 2,2

 

122.179

188.423

83,2

-- 0,4

K poslovne storitve

262.436

122,3

+ 3,2

+ 14,3

 

151.726

246.761

109,0

+ 3,1

K 73 raziskovanje in razvoj

333.349

155,4

+ 6,8

+ 24,7

 

215.999

363.168

160,4

+ 7,1

73.1 raziskov. v nar., tehn., kmet.

 

215.850

365.514

161,4

+ 7,6

73.101 raziskov. v naravoslovju

 

229.696

397.155

175,4

+ 4,9

73.102 raziskov. v tehnologiji

 

201.953

333.290

147,2

+ 11,5

73.103 raziskov. v kmetijstvu

 

155.746

243.371

107,5

-- 8,6

73.2 raziskov. v družb. in human.

 

216.608

353.563

156,4

+ 5,3

73.201 raziskov. v družboslovju

 

209.396

331.462

146,4

+ 5,1

73.202 raziskov. v humanistiki

 

229.242

392.278

173,3

+ 4,5

L javna uprava, obramba …

278.826

130,0

+ 5,1

+ 17,5

 

181.246

292.689

129,3

-- 0,6

L 75.23 pravosodje

+ 2,2

 

199.385

331.172

146,3

-- 1,3

M = 80 izobraževanje

255.222

119,0

+ 6,7

+32,6

 

176.224

280.617

123,9

+ 5,4

80.101 vrtci in predšol. izobražev.

195.301

91,0

+ 7,2

+ 29,7

 

142.062

217.671

96,1

+ 7,1

80.102 osnovne šole

244.969

114,2

+ 7,0

+ 35,4

 

171.400

271.295

119,8

+ 5,8

80.103 zavodi za iz. otrok z motnj.

257.124

119,8

+ 6,1

+ 31,4

 

178.906

285.120

125,9

+ 6,0

80.21 srednješol. sploš. izobraž.

275.527

128,4

+ 6,9

+ 33,1

 

188.752

305.128

134,8

+ 5,8

80.22 srednješ. poklic. in str. iz.

266.211

124,1

+ 7,5

+ 32,2

 

184.394

295.522

130,5

+ 6,2

80.3 višje, visoko in univ. izobraž.

384.191

179,1

+ 5,4

+ 27,2

 

245.506

406.229

179,4

+ 3,1

80.302 visoko strokovno izobraž.

 

240.208

396.347

175,1

+ 8,2

80.303 univerzitetno izobraževanje

 

245.934

407.003

179,8

+ 2,9

80.4 izobr. odraslih, drugo izobr.

 

148.202

235.846

104,2

+ 1,8

80.421 glasbene idr. umetn. šole

+ 7,0

 

159.867

257.208

113,6

+ 2,5

N 85.11 bolnišn. zdravstv. dejavn.

297.067

138,5

+ 5,6

+ 34,8

 

187.398

309.407

136,7

-- 2,6

85.12 ambulantna zdravstv. dej.

303.981

141,7

+ 5,1

+ 37,2

 

197.528

325.541

143,8

+ 0,7

85.31 social. varstvo z nastanitvijo

207.015

96,5

+ 4,6

-- 3,1

 

142.422

217.485

96,1

-- 1,2

85.32 social. varstvo brez nastan.

162.679

75,8

+ 2,5

+ 12,4

 

113.845

173.834

76,8

+ 1,4

O 92.3 umetn. ustvar., razvedrilo

 

176.827

286.027

126,3

+ 5,2

92.31 umetn. ustvar. in poustvar.

267.026

124,5

+ 9,9

+ 24,6

 

183.314

297.347

131,3

+ 6,9

92.32 objekti za kult.-umetn. dej.

 

158.517

252.706

111,6

+ 0,9

92.5 knjižnice, arhivi, muzeji idr.

257.567

120,0

+ 10,6

+ 24,8

 

180.861

291.926

129,9

+ 13,0

92.51 knjižnice in arhivi

+ 10,5

 

180.296

289.359

127,8

+ 14,2

92.511 knjižnice

 

178.948

287.033

126,8

+ 15,6

92.512 arhivi

 

188.410

303.367

134,0

+ 7,6

92.52 muzeji, varstvo kult. dedišč.

+ 11,6

 

185.044

302.023

133,4

+ 12,6

92.521 muzeji

 

177.655

286.501

126,5

+ 8,9

92.522 varstvo kult. dediščine

 

206.078

346.206

152,9

+ 21,9

92.53 botanični in živalski vrtovi

+ 1,9

 

150.539

234.289

103,5

-- 2,1

 


Arhiv