IPNG 1998-2002.doc

Gibanje vrednosti izhodiščne plače v negospodarstvu (IPNG) oz. v javnih službah 1998-2002

mesec    

mesečna stopnja inflacije (%)

inflacija od predhod.

decembra

(%)

letna stopnja inflacije v posamez. mesecu (%)

IPNG

(SIT)

realni indeks vrednosti IPNG glede na isti mesec predhodnega leta

realni indeks vrednosti IPNG glede na 1. januar tekočega leta

realni indeks vrednosti IPNG glede na 1.1.1998

   
I-1998    

1,4

1,4

9,0

40.290

97,6

98,6

98,6

   
II-98    

0,9

2,3

9,1

40.090

97,4

97,2

97,2

   
III-98    

0,8

3,1

9,4

40.090

97,2

96,4

96,4

   
IV-98    

0,9

4,0

9,1

40.090

96,0

95,6

95,6

   
V-98    

0,9

4,9

8,8

40.090

96,3

94,7

94,7

   
VI-98    

0,0

4,9

8,3

40.090

96,8

94,7

94,7

   
VII-98    

0,0

4,9

7,7

40.090

97,3

94,7

94,7

   
VIII-98    

0,1

5,0

7,6

40.090

97,4

94,6

94,6

   
IX-98    

0,1

5,1

7,1

40.090

97,9

94,5

94,5

   
X-98    

0,3

5,4

6,9

40.090

98,0

94,2

94,2

   
XI-98    

0,4

5,8

6,4

40.090

98,5

93,9

93,9

   
XII-98    

0,7

6,5

6,5

40.290

94,4

93,7

93,7

   
1998/1997        

7,9

 

97,1

       
I-1999    

1,0

1,0

6,1

42.506

99,4

99,0

98,1

   
II-99    

0,4

1,4

5,6

42.506

100,4

98,6

96,7

   
III-99    

0,3

1,7

5,1

42.506

100,9

98,3

96,4

   
IV-99    

0,4

2,1

4,6

42.506

101,4

97,9

96,1

   
V-99    

0,6

2,7

4,3

42.506

101,7

97,4

95,5

   
VI-99    

0,0

2,7

4,3

42.506

101,7

97,4

95,5

   
VII-99    

1,7

4,4

6,0

42.506

100,0

95,6

93,9

   
VIII-99    

0,9

5,3

6,8

43.484

101,5

97,2

95,3

   
IX-99    

0,8

6,1

7,5

43.484

101,0

96,4

94,6

   
X-99    

0,5

6,6

7,7

43.484

100,3

96,0

94,1

   
XI-99    

0,5

7,1

7,8

43.484

99,8

95,4

93,7

   
XII-99    

0,8

8,0

8,0

43.484

98,5

94,7

92,9

   
1999/1998        

6,1

 

100,6

       
I-2000    

0,8

0,8

7,8

44.528

97,2

99,2

94,4

   
II-2000    

0,9

1,7

8,3

44.528

96,7

98,3

93,5

   
III-2000    

0,9

2,6

9,0

44.528

96,1

97,4

92,7

   
IV-2000    

0,6

3,2

9,2

44.528

95,9

96,8

92,2

   
V-2000    

0,5

3,7

9,1

44.528

96,0

96,4

91,7

   
VI-2000    

0,6

4,3

9,7

44.528

95,5

95,8

91,2

   
VII-2000    

0,9

5,2

8,8

46.176

99,8

98,4

93,8

   
VIII-2000    

0,3

5,5

8,2

46.176

98,2

98,1

93,5

   
IX-2000    

1,4

7,0

8,9

46.176

97,5

96,8

92,2

   
X-2000    

0,6

7,6

9,0

46.176

97,4

96,1

91,7

   
XI-2000    

1,1

8,8

9,7

46.176

96,8

95,0

90,7

   
XII-2000    

0,1

8,9

8,9

46.638

98,5

95,9

91,5

   
2000/1999        

8,9

 

97,1

       
I-2001    

0,4

0,4

8,5

48.317

100,0

99,6

94,4

   
II-2001    

1,1

1,5

8,7

48.317

99,8

98,5

93,4

   
III-2001    

1,1

2,6

8,9

48.317

99,6

97,5

92,4

   
IV-2001    

0,7

3,3

9,0

48.317

99,5

96,8

91,7

   
V-2001    

1,1

4,5

9,7

48.317

98,9

95,7

90,7

   
VI-2001    

0,4

4,9

9,5

48.317

99,1

95,3

90,4

   
VII-2001    

0,2

5,1

8,8

48.317

96,2

95,1

90,2

   
VIII-2001    

0,0

5,1

8,5

48.317

96,4

95,1

90,2

   
IX-2001    

0,9

6,0

7,9

48.317

97,0

94,3

89,4

   
X-2001    

0,5

6,5

7,8

48.317

97,1

93,9

89,0

   
XI-2001    

0,4

6,9

7,0

48.317

97,8

93,5

88,6

   
XII-2001    

0,1

7,0

7,0

48.317

96,2

93,5

88,5

   
2001/2000        

8,4

 

98,1

       
I-2002    

1,6

1,6

8,4

49.428

95,4

98,4

89,2

   
II-2002    

0,9

2,5

8,1

49.428

94,6

97,6

88,4

   
III-2002    

0,7

3,2

7,6

49.428

95,1

96,9

87,8

   
IV-2002    

1,4

4,6

8,4

49.428

94,4

95,6

86,6

   
V-2002    

? 0,4

? 5,0

? 7,6

49.428

? 95,1

? 95,2

? 86,3

   
VI-2002    

? 0,3

? 5,3

? 7,5

49.428

? 95,2

? 95,0

? 86,1

   
VII-2002    

? 0,2

? 5,5

? 7,5

49.428

? 95,2

? 94,8

? 85,9

   
VIII-2002    

? 0,1

? 5,6

? 7,6

50.713

? 97,5

? 97,2

? 87,9

   
IX-2002    

? 0,4

? 6,0

? 7,0

50.713

? 98,1

? 96,8

? 87,7

   
X-2002    

? 0,4

? 6,4

? 6,9

50.713

? 98,2

? 96,4

? 87,4

   
XI-2002    

? 0,4

? 6,8

? 6,9

50.713

? 98,2

? 96,1

? 87,0

   
XII-2002    

? 0,1

? 6,9

? 6,9

50.713

? 98,2

? 96,0

? 86,9

   
2002/2001        

7,5

 

96,2

       

Po nedavni objavi aprilske stopnje inflacije in novih "uradnih" napovedi pričakovane letne stopnje inflacije lahko dopolnim tabelo o gibanju izhodiščne plače v negospodarstvu (IPNG) v obdobju od januarja 1998 ter o predvidevanjih do konca 2002. Višina IPNG tudi od avgusta dalje je že znana, medtem ko so ocene mesečnega gibanja inflacije zgolj bolj ali manj verjetna ugibanja (še aprilsko uradno napoved o 6,9-odstotni povprečni letni inflaciji zdaj – realistično – razumem kot 6,9-odstotno letno inflacijo med decembroma).

Povprečna vrednost IPNG v tekočem proračunskem letu (to vključuje plače od decembra 2001 do novembra 2002) bo le 49.764 sit in s tem kar za 1,3 % manjša od 50.415 sit, ki so jih predvideli vladni dokumenti še lani poleti. Skokovita inflacija je še pred koncem februarja realno izničila nominalni 2,3-odstotni dvig vrednosti IPNG s 1.1.2002; do prvomajskega praznika dela je skupaj izgubila že 4,4% svoje vrednosti. Realno je bila IPNG v prvih štirih letošnjih mesecih za 5,4% nižja od istega lanskega obdobja. Če bo rast življenjskih stroškov "ubogala" uradne napovedi, bo realno zaostajanje za istimi lanskimi meseci od avgusta nekaj manjša, na letni ravni pa vsekakor vsaj 3,8%.

Realna vrednost IPNG v letih 1997, 1998, 2000 in 2001 je po vseh primerjavah nazadovala in se posebej hitro zmanjšuje tudi letos. Od 1.1.1998 se je kumulativno zmanjšala za 13,4%. (Resda bi od 1.8.2001 pogojno lahko upoštevali tudi »korekcijski dodatek« v povprečni višini približno 2,6 %, na drugi strani pa bi našo primerjavo lahko potegnili še dlje nazaj in ugotovili, da se je IPNG realno zmanjšala za približno 1,8 % tudi v obdobju med 1.1.1994 in 1.1.1997.) Glede na sedaj veljavne dogovore je predvideno realno padanje IPNG tudi v letu 2003.

Do uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – torej skoraj še dve leti – bo vrednost IPNG močneje kot doslej determinirala realno gibanje plač v javnih službah. Ker so bila ob začetku leta 2002 izplačana tudi zadnja predvidena povišanja plačnih dodatkov v različnih dejavnostih, so tudi podatki o plačah v januarju in februarju že potrdili konec "spirale naraščajoče rasti" (po poenostavljeni popularni interpretaciji) oziroma "odpravljanja neskladij" ali že kar "krivičnih zgodovinskih zaostankov" (po interpretaciji, ki bi jo upal zagovarjati). Ko sem pred desetimi dnevi analiziral in komentiral (januarske in) februarske plače v več javnih službah, sem za prihodnje mesece napovedal tudi zniževanje realnih indeksov rasti bruto plač (primerjaj "Dodatek 9" k mojemu "Izboru podatkov…"!). Realni indeksi ponekod že imajo negativen predznak, do jeseni pa se bo to zgodilo kar večini dejavnosti v "negospodarstvu", ne da bi bilo vladi treba še kaj posebnega storiti za to. Pač: v primeru zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bo morala dokončno prelomiti lansko zavezo, da jim s 1.8.2002 izplača nekaj višje plače – bodisi po aneksu h panožni kolektivni pogodbi bodisi po novem zakonu…

In "privilegirane plače" sprijenih duševnih delavcev bodo dejansko zamrznjene, gospodarstvo bo rešeno najhujšega bremena, svobodno se bo razcvetelo in zlahka povečalo delež BND za instant poklicno vojsko, z Natom nezdružljivi roj "pilatov" in sanitetnega "falkona" še čez zaukazana 2%.

Janez Stergar, član IO SVIZ, predsednik konference raziskovalnih in kulturnih organizacij SVIZ(+K) Slovenije

Ljubljana, 2.5.2002