REZULTAT ANKETE O MENZI JAMOVA + REAKTOR  
                 
Glasovalo: 253 (34,38%)              
                 
Ali se hraniš v menzi  

DA

 

NE

 

NI OCEN

   
   

210

 

43

 

0

   
                 
  O C E N E

Leto

 

Leto

           

(Feb.2002)

  (Nov. 2000)
 

1

2

3

4

5

OCENA

 

OCENA

                 
Izbira hrane

30

59

57

45

8

2,7

 

2,8

                 
Kvaliteta hrane

40

52

62

40

5

2,6

 

2,6

                 
Cena hrane

56

66

56

27

2

2,3

 

2,0

                 
Postrežba

17

31

52

70

22

3,3

 

3,2

                 
Org. delitve hrane

22

47

68

62

10

3,0

 

3,0

                 
Higiena v menzi

36

50

67

45

5

2,7

 

2,8

                 
      Povprečna ocena:  

2,7

 

2,7

                 
                 
Ali menite, da je potrebno izvajalca storitvenih uslug zamenjati?      

(Feb.2002)

DA

 

NE

  NI OCEN      
 

94

 

105

 

11

     
 

44,76%

 

50,00%

 

5,24%

     
                 
(Nov.2000)

DA

 

NE

 

NI OCEN

     
 

67

 

56

 

34

     
 

42,67%

 

35,67%

 

21,66%

     
                 
                 
Ljubljana, 21. 02. 2002               IO SVIZ/IJS