REZULTAT ANKETE O MENZI JAMOVA
Glasovalo: 97 članov (35 %)
                                      O     C    E    N    E
1 2 3 4 5 OCENA
Izbira hrane 0 9 57 23 8 3,31
         
Kvaliteta hrane 5 7 18 59 8 3,60
         
Cena hrane 19 54 15 7 2 2,16
         
Postrežba 0 2 3 60 25 4,20
         
Org. delitve hrane 2 7 59 16 13 3,32
         
Higiena v menzi 0 3 6 66 22 4,10
Povprečna ocena: 3,45
Ljubljana, 2. 6. 2009 IO SVIZ/IJS