REZULTAT ANKETE O MENZI REAKTOR
Glasovalo: 24 članov (54 %)
                                      O     C    E    N    E
1 2 3 4 5 OCENA
Izbira hrane 1 7 10 6 0 2,88
         
Kvaliteta hrane 1 5 10 8 0 3,04
         
Cena hrane 10 2 9 3 0 2,21
         
Postrežba 0 1 5 8 10 4,13
         
Org. delitve hrane 1 4 7 8 4 3,42
         
Higiena v menzi 0 1 8 12 3 3,71
Povprečna ocena: 3,23
Ljubljana, 2. 6. 2009 IO SVIZ/IJS