OBVESTILO

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Spoštovane članice/člani

Lansko leto v maju, se je Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) pogajal z vlado o povišanju plač za šolnike in skušal doseči, da bi se osnovne plače profesorjev v visokem šolstvu približale zdravnikovim. Vlada na to ni pristala, vendar je obljubila in podpisala, da bo pripravila nov zakon o plačah , s katerim bodo razlike zmanjšane. S podpisom se je obvezala, da bo to storila do 30. 04. 2002, če pa ne, pa se bodo plače v šolstvu posledično tudi v znanosti (dogovor vlade s SVIZ-om, enake plače profesorji – znanstveni svetniki) povečale. SVIZ je lansko leto večkrat opozoril vlado, naj prične pripravljati nov zakon in ga uskladi s pripombami sindikatov. Vlada se nato ni odzvala in se je začela pogovarjati s sindikati negospodarstva šele v januarju 2002 in pri tem računala, da bodo za razpravo o predlogu zakona sindikati imeli premalo časa. SVIZ je na podlagi razprav, pri katerih je sodeloval tudi SVIZ/IJS, ocenil predlog zakona nesprejemljiv ter za delavce in sindikate škodljiv, zato je svojimi argumentiranimi predlogi skušal zakon izboljšati. Vlada se je do sindikata obnašala arogantno, zato so člani SVIZ-a večkrat protestno zapustili pogajanja.Vlada je brez soglasja sindikatov predlog zakona vložila v drugo branje Državnemu zboru. Zaradi tega je SVIZ organiziral protestni shod v Cankarjevem domu in pozval vse sindikate negospodarstva k enotnemu delovanju. Po drugem branju predloga zakona je večina negospodarskih sindikatov sprejela tak predlog, kot je bil predložen s strani vlade, samo SVIZ, policijski sindikat in FIDES, ki so predlogu nasprotovali. Tako je Državni zbor 26. aprila 2002 sprejel zakon, ki naj bi začel veljati 01. 01. 2004. Vlada je bila zadovoljna, saj je bil zakon sprejet še nekaj dni pred dogovorjenim rokom, pri tem pa pozabila na možnost »veta«, ki ga lahko izreče Državni svet. V takem primeru mora Državni zbor ponovno odločati o zakonu. SVIZ je z lobiranjem dosegel, da je 03. 05. 2002 Državni svet izglasoval »odložilni veto« na zakon, zato je moral Državni zbor ponovno 07. 05. 2002 odločati o zakonu in ga je tudi sprejel. Sedaj so s pravne strani stvari postale drugačne z vprašanjem, kdaj je bil zakon sprejet. SVIZ je vladi zagrozil s tožbo, tako se je vlada že začela z njim pogajati, policijski sindikat pa zbira podpise (40.000) za razpis referenduma o zakonu, kar SVIZ podpira.

Glede na napisano vsi zaposleni v javni upravi izgubimo precej pravic, zato vas pozivamo, da greste podpisat izjavo za razpis referenduma o Zakonu o sistemu plač v javnmem sektorju.

 

Ljubljana, 31. 05. 2002

Dušan Bevc
Matjaž Gams