ZAPISNIK KOMISIJE

o rezultatih glasovanja za letno skupščino

 

Od 334 članov/ic sindikata je po interni pošti oddalo glasovnice 135 članov/ic (40,42%).

Vrsta sredstev Št. prispelih glas.

ZA

%

PROTI

%

Ni glas.

%

Sklad blagajne vzajemne pomoči

135

124

91,85

1

0,74

10

7,41

Pomoč za nakup šolskih knjig

135

125

92,59

1

0,74

9

6,67

Sklad solidarnostne pomoči

135

123

91,11

2

1,48

10

7,41

Sindikalni piknik

135

107

79,26

16

11,85

12

8,89

Vstopnice Drama, MGL,Opero in CD

135

118

87,41

7

5,19

10

7,41

Sindikalni izlet

135

115

85,19

9

6,67

11

8,15

Članarina društva za boj proti raku

135

124

91,85

1

0,74

10

7,41

Pregled - osteoporoza

135

124

91,85

1

0,74

10

7,41

Pregled - prostata

135

124

91,85

0

0,74

10

7,41

Nerazporejena sredstva

135

119

88,15

4

2,96

12

8,89

Stroški poslovanja

135

123

91,11

2

1,48

10

7,41

Skupno povprečje glasovanja v %    

90,22

 

3,21

 

6,57

 

Rezultat glasovanja o poročilu in delu sindikata za obdobje 01. 01. 2002 – 31. 12. 2002:

Rezultat glasovanja o dopisu v zvezi z delovno uspešnostjo:

Rezultat glasovanja o dopisu v zvezi z mandati najpomembnejših funkcij na IJS:

Rezulat glasovanja o zamenjavi članov/ic IO SVIZ/IJS:

Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan za leto 2003, poročilo o delu sindikata za leto 2002 ter vsi predlogi, ki so na glasovnici.

Komisija IO SVIZ/IJS:

Predsednik: Alojz Petrič

Članica: Liljana Per

Član: Dušan Bevc

Ljubljana, 8. 4. 2003