Zapisnik komisije o rezultatih glasovanja za letno skupščino 2007                    
       
 
Od 301 članov/ic je po interni pošti glasovalo 105 članov/ic (34,88%)  
 
  Finančni plan 2007  
  Št. glas ZA  % Proti  % NI glas % Skupaj %  
Sklad blagajne vzajemne pomoči 105 99 94,29 0 0,00 6 5,71 100,00  
Pomoč za nakup šolskih knjig 105 100 95,24 0 0,00 5 4,76 100,00  
Sklad solidarnostne pomoči 105 100 95,24 0 0,00 5 4,76 100,00  
Sindikalni piknik 105 90 85,71 10 9,52 5 4,76 100,00  
Vstopnice Drama, MGL, Opera, CD 105 99 94,29 0 0,00 6 5,71 100,00  
Sindikalni izlet 105 93 88,57 7 6,67 5 4,76 100,00  
Pregled dojk - ultrazvok 105 100 95,24 0 0,00 5 4,76 100,00  
Pregled osteoporoza 105 100 95,24 0 0,00 5 4,76 100,00  
Pregled prostate - ultrazvok 105 100 95,24 0 0,00 5 4,76 100,00  
Rekreacija 105 98 93,33 1 0,95 6 5,71 100,00  
Nerazporejena sredstva 105 94 89,52 5 4,76 6 5,71 100,00  
Stroški poslovanja 105 99 94,29 0 0,00 6 5,71 100,00  
Skupno povprečje glasovanja v %     93,02   1,83   5,16 100,00  
 
Rezultat glasovanja o poročilu in delu sindikata za obdobje 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006  
ZA 103 glasov (98,10%)      
PROTI 0 glasov (0,00%)      
Ni glasovalo 2 (1,90%)  
 
Rezultat glasovanja o volonterskih sindikalnih zaupnikih  
ZA 100 glasov (95,24%)  
PROTI 5 glasov (4,76%)  
Ni glasovalo 0 (0,00%)  
 
Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan  
za leto 2007, poročilo o delu sindikata za leto 2006 in izvolitev volonterskih sindikalnih zaupnikov.  
 
   
 
  Komisija:  
 
  Predsednik: Slavko Bernik  
 
  Članica: Jolanda Jakofčič  
 
Ljubljana, 30. 5. 2007   Članica: Alenka Štante