Zapisnik komisije o rezultatih glasovanja za letno skupščino 2008                    
       
 
Od 305 članov/ic je po interni pošti glasovalo 117 članov/ic (38,36%)  
 
  Finančni plan 2008  
  Št. glas ZA  % Proti  % NI glas % Skupaj %  
Sklad blagajne vzajemne pomoči 117 116 99,15 0 0,00 1 0,85 100  
Pomoč za nakup šolskih knjig 117 114 97,44 2 1,71 1 0,85 100  
Sklad solidarnostne pomoči 117 116 99,15 0 0,00 1 0,85 100  
Vstopnice Drama, MGL, Opera, CD 117 113 96,58 3 2,56 1 0,85 100  
Sindikalni izlet 117 109 93,16 7 5,98 1 0,85 100  
Pregled dojk - ultrazvok 117 116 99,15 0 0,00 1 0,85 100  
Pregled osteoporoza 117 116 99,15 0 0,00 1 0,85 100  
Pregled prostate - ultrazvok 117 116 99,15 0 0,00 1 0,85 100  
Rekreacija (nogomet, atlantis, pilates) 117 114 97,44 2 1,71 1 0,85 100  
Nerazporejena sredstva 117 115 98,29 1 0,85 1 0,85 100  
Stroški poslovanja 117 115 98,29 1 0,85 1 0,85 100  
Skupno povprečje glasovanja v %     97,90   1,25   0,85 100  
 
Rezultat glasovanja o poročilu in delu sindikata za obdobje 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007  
ZA 117 glasov (100,00%)      
       
   
 
Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan  
za leto 2008 ter poročilo o delu sindikata za leto 2007.  
 
   
 
  Komisija:  
 
  Predsednik: Cene Fičipič  
 
  Članica: Jolanda Jakofčič  
 
Ljubljana, 14. 4. 2008   Članica: Ljiljana Per