Zapisnik komisije o rezultatih glasovanja za letno skupščino 2009
Od 314 članov/ic je po interni pošti glasovalo 107članov/ic (34,08%)
Finančni plan 2009
  Št. glas ZA  % Proti  % NI glas % Skupaj %
Sklad blagajne vzajemne pomoči 107 106 99,07 0 0,00 1 0,93 100
Pomoč za nakup šolskih knjig 107 106 99,07 0 0,00 1 0,93 100
Sklad solidarnostne pomoči 107 106 99,07 0 0,00 1 0,93 100
Sindikalni piknik 107 100 93,46 6 5,61 1 0,93 100
Vstopnice Drama, MGL, Opera, CD 107 105 98,13 0 0,00 2 1,87 100
Sindikalni izlet 107 100 93,46 6 5,61 1 0,93 100
Pregled dojk - ultrazvok 107 105 98,13 1 0,93 1 0,93 100
Pregled osteoporoza 107 105 98,13 1 0,93 1 0,93 100
Pregled prostate - ultrazvok 107 106 99,07 0 0,00 1 0,93 100
Rekreacija  107 105 98,13 1 0,93 1 0,93 100
Atlantis 107 101 94,39 5 4,67 1 0,93 100
Pravna pomoč 107 105 98,13 1 0,93 1 0,93 100
Stroški poslovanja 107 105 98,13 1 0,93 1 0,93 100
Nerazporejena sredstva 107 105 98,13 0 0,00 2 1,87 100
Skupno povprečje glasovanja v %     97,46   1,47   1,07 100
Rezultat glasovanja o poročilu o delu in zaključnem računu sindikata za obdobje 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
ZA 106 glasov (99,07%), NI glasovalo 1 (0,93%).
Rezultat glasovanja o sklepu SVIZ/IJS, da ne pristane na kakršnokoli zniževanje plač v letu 2009
ZA 106 glasov (99,07%), PROTI 1 (0,93)%.
Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan
za leto 2009 ter poročilo o delu in zaključni račun sindikata za leto 2008.
Upoštevali smo glasovnice, ki smo jih prejeli do 20. 4. 2009.
Komisija:
Predsednica: Regina Gruden
Članica: Zdenka Jernejc
Ljubljana, 21. 4. 2009 Članica: Tina Ručigaj