Zapisnik komisije o rezultatih glasovanja na letni skupščini sindikata

Vrsta sredstev Št. prispelih glas.

ZA

%

PROTI

%

Sklad blagajne vzajemne pomoči

119

119

100,00

0

0,00

Pomoč za nakup šolskih knjig

119

119

100,00

0

0,00

Sklad solidarnostne pomoči

119

119

100,00

0

0,00

Sindikalni piknik

119

112

94,12

7

5,88

Vstopnice Drama, MGL,Opero in CD

119

115

96,64

4

3,36

Sindikalni izlet

119

116

97,48

3

2,52

Članarina društva za boj proti raku

119

119

100,00

0

0,00

Pregled - osteoporoza

119

119

100,00

0

0,00

Pregled - prostata

119

119

100,00

0

0,00

Nerazporejena sredstva

119

114

95,80

5

4,20

Stroški poslovanja

119

118

99,16

1

0,84

Skupno povprečje glasovanja v %    

98,44

 

1,56

 

Rezultat glasovanja o poročilu in delu sindikata za obdobje 01. 01. 2003 – 31. 12. 2003:

Rezultat glasovanja o izračunu v zvezi z 6% znižanjem plač:

Rezulat glasovanja o zamenjavi člana IO SVIZ/IJS:

Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan za leto 2004, poročilo o delu sindikata za leto 2003 ter vsi predlogi, ki so na glasovnici.

Komisija IO SVIZ/IJS:

Predsednik: izr. prof. dr. Jože Pungerčar

Članica: Lidija Jarni

Član: Dušan Bevc

Ljubljana, 7. 4. 2004