Rezultat skupščine sindikata IJS 2006

 

 

 

 

Vrsta sredstev

Št. prispelih glas.

ZA

%

PROTI

%

Ni glasovalo

%

Sklad blagajne vzajemne pomoči

116

114

98,28

1

0,86

1

0,86

Pomoč za nakup šolskih knjig

116

113

97,41

0

0,00

3

2,59

Sklad solidarnostne pomoči

116

114

98,28

0

0,00

2

1,72

Sindikalni piknik

116

109

93,97

4

3,45

3

2,59

Vstopnice Drama, MGL,Opero in CD

116

112

96,55

2

1,72

2

1,72

Sindikalni izlet

116

107

92,24

7

6,03

2

1,72

Edukacijski pregled

116

115

99,14

0

0,00

1

0,86

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled - osteoporoza

116

116

100,00

0

0,00

0

0,00

Pregled - prostata

116

116

100,00

0

0,00

0

0,00

Rekreacija

116

112

96,55

1

0,86

3

2,59

Nerazporejena sredstva

116

112

96,55

2

1,72

2

1,72

Stroški poslovanja

116

114

98,28

0

0,00

2

1,72

Skupno povprečje glasovanja v %

 

 

97,27

 

1,22

 

1,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat glasovanja o poročilu in delu sindikata za obdobje 01. 01. 2005 – 31. 12. 2005:

-          ZA 112 glasov (96,55%)

-          PROTI 0 glasova (0,00%)

-          NI glasovalo 4 (3,45%)

 

Rezultat glasovanja o dopisu, ki ga bo sindikat poslal direktorju  IJS v zvezi z sistematskimi pregledi:

-          ZA 116 glasov (100,00%)

-          PROTI 0 glasov (0,00%)

-          Ni glasovalo 0 (0,00%)

 

 

Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan za leto 2006, poročilo o delu sindikata za leto 2005 ter predlog, ki je na glasovnici.

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                 Komisija IO SVIZ/IJS:

 

                                                                                                              Predsednica: Sonja Lojen

 

                                                                                                              Članica: Roza Pergarec

 

Ljubljana, 24. 4. 2006                                                                               Član: Bojan žefran