Ugodnosti, ki jih lahko koristijo članice in člani sindikata IJS (SVIZ/IJS)

 

Član/ica sindikata ima zagotovljeno pravno pomoč, celovito zaščito na delu, bolj varno delovno mesto, solidarnostno pomoč, možnost dajanja pobud, pripomb in pritožb.

 

Izvršilni odbor sindikata (SVIZ/IJS) ima redne seje na 14 dni, kjer razpravljamo o tekočih problemih ter predlagamo rešitve vodstvu inštituta in tudi širše navzven. Smo v stalnih stikih z vodstvom IJS (direktor, sekretarka, službe …), se informiramo in sodelujemo pri iskanju skupnih rešitev. Smo sestavni del SVIZ Slovenije – največjega sindikata javnega sektorja in naši člani koristijo tudi vse ugodnosti SVIZ-a.

 

Pravna pomoč

 

Sindikat nudi integrirano pravno pomoč glede različnih vprašanj (plače, pogoji dela, delovni čas ...) in vključuje brezplačno pravno pomoč tako pred organi zavoda kot tudi pred sodišči.

 

Pomoč v težavah

 

Člani/ce sindikata se lahko posamezno ali v skupinah glede katere koli profesionalne ali osebne težave obrnejo na predstavnike sindikata.

 

Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:

 

Za 10 let delovne dobe 288,76 evrov, za 20 let delovne dobe 433,13 evrov, za 30 let delovne dobe 577,51 evrov in za 40 let delovne dobe 577,51 evrov.

 

Članu reprezentativnega sindikata pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat (zavoda), in sicer na predlog člana (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013). 

 

 

Poleg zgoraj navedenih osnovnih nalog vam SVIZ/IJS nudi tudi naslednje ugodnosti:

 

Vzajemna pomoč

 

Do vzajemne pomoči (6-mesečno brezobrestno posojilo) so upravičeni člani/ce sindikata v višini 390 EUR.

 

Solidarnostna pomoč

 

Člani/ce sindikata IJS so upravičeni do nepovratne solidarnostne pomoči (do 400 EUR) v izrednih primerih (smrt člana/ice ali ožjega družinskega člana, težja bolezen, naravna nesreča – poplava, požar ipd.).

 

Konto vstopnice

Članom/icam je omogočen ogled predstav v Arena Stožice za prireditve kulturnega značaja, Cankarjev dom, Center urbane kulture kino Šiška, City teater, Festival Ljubljana, MGL, Slovenska filharmonija, SNG Drama, SNG Opera in balet in Špas teater Mengeš.

Sindikat plača polovico vrednosti vstopnice oz. največ 10,00 EUR, če je vstopnica dražja od 20,00 EUR. Navodila za nakup vstopnic so priložena.

Navodila za nakup kart:

Karte za Cankarjev dom, SNG Drama, MGL, SNG Opera in balet je potrebno naročiti najmanj 14 dni pred obiskom prireditev v sindikalni pisarni pri Metki Štraus, tj. na metka.straus@ijs.si.

Za koncerte Slovenske filharmonije, ki so v organizaciji njene matične hiše in potekajo v njej, je potrebno na blagajni matične hiše pokazati člansko izkaznico SVIZ Slovenije in prejmete vstopnico s posebnim popustom po zelo ugodni, s sindikatom dogovorjeni ceni. V tem primeru ni participacije s strani SVIZ/IJS. Blagajna je odprta med delavniki od 11. do 13. ure in od 15. do 17. ure ter uro pred koncertom.

Karto za obisk Arena Stožice (ne za športne prireditve), Center urbane kulture kino Šiška, City teatra, Festival Ljubljana in Špas teater Mengeš kupite sami in jo po prireditvi dostavite v sindikalno pisarno za delno povračilo stroška nakupa.

Član sindikata lahko uveljavlja povračilo stroškov nakupa za največ 6 vstopnic letno oziroma do porabe predvidenih sredstev tekočega leta.

Sindikalni izlet

 

SVIZ/IJS vsako leto organizira izlet, pri katerem imajo prednost prijave člani/ce in njihovi ožji družinski člani (mož, žena in otroci). Sindikat pokrije del stroškov za člane/ice sindikata.

                                 

a)                            Za izlet v dolžini enega dne bo sindikat participiral članu sindikata 20 EUR.

b)                           Za izlet v dolžini dveh dni bo sindikat participiral članu 40 EUR.

c)                            Za izlet v dolžini treh dni bo sindikat participiral članu 60 EUR.

č)                            Za izlet v dolžini štiri ali več dni bo sindikat participiral članu 80 EUR.

 

 

Preventivni pregled dojk z ultrazvokom

Sindikat plača polovico cene preventivnega pregleda dojk z ultrazvokom, ki ga članice sindikata lahko opravijo v ordinaciji Medicus na Barjanski cesti 62/D v Ljubljani ali kje drugje, če je za njih bolj ugodno.

Osteoporoza

Sindikat plača v celoti merjenje gostote kostne mase članicam sindikata, ki so lansko leto dopolnile 45 let in več. Možnost pregleda je vsako drugo leto. Evidenco o pregledih vodi sindikalni zaupnik.

Pregled prostate z ultrazvokom

Sindikat plača v celoti pregled prostate članom sindikata, ki so lansko leto dopolnili 45 let in več. Možnost pregleda je vsako drugo leto. Evidenco o pregledih vodi sindikalni zaupnik

Pomoč za nakup šolskih knjig

Prejmejo vsi člani/ce, katerih otroci obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. Višina pomoči je odvisna od planiranih sredstev tekočega leta in števila otrok, katerih aktivnosti se pričnejo v mesecu septembru tekočega leta.

Atlantis

 

Sindikat  nudi članom dve letni prenosljivi vstopnici za brezplačen obisk vodnega mesta Atlantis »Termalni tempelj« (BTC, Šmartinska 152, Lj.)  v skladu za navodili na naši spletni strani.

 

Ob nakupu posameznih 4-urnih ali celodnevnih kart za aktivnosti »Svet doživetij + terme + savna« imamo pri nakupu do 50-odstoten popust pri skupno naročenih 300 vstopnicah (sicer je popust nižji). Sicer pa, število kupljenih kart ni omejeno, vendar prispeva sindikat članom dodaten popust v višini 2,25 EUR na vstopnico le pri nakupu prvih 10 kosov kart v letu.

 

Participacija pri koriščenju počitniških kapacitet, ki jih zaposlenim nudi IJS

 

Vsakemu članu nudimo 15-odstotno participacijo pri koriščenju počitniških kapacitet, ki jih svojim zaposlenim nudi Institut »Jožef Stefan«

 

Institut ima dve prikolici v avtokampu Park Umag (med Umagom in Novigradom) in dve v avtokampu Pila (pri mestu Punat) na otoku Krku.

 

V Čezsoči pri Bovcu imamo 4 apartmaje s po 5 ležišči in v Kranjski gori 2 garsonjeri s po 4 ležišči.

 

Piknik

 

Sindikat organizira vsako leto piknik za člane in njihove bližnje.

 

 

 

Finančna sredstva so na razpolago v okvirih, ki jih za aktivnosti vsako leto sprejmemo na skupščini in člani nato potrdijo. Sredstva, sprejeta za plan porabe tekočega leta, okvirov ne smejo presegati. V kolikor so sredstva za aktivnost porabljena prej kot je bilo načrtovano, se ta aktivnost do naslednjega plana porabe več ne izvaja.

 

 

Kako postati član/ica sindikata

 

V sindikat se lahko včlanite tako, da izpolnite pristopno izjavo (prijavnico) in jo izročite kadrovski službi ali pa jo pošljete sindikalni zaupnici Metki Štraus Pečar, soba C46, tel. 01 477 3295 ali GSM 041 233 815.