ZAČETEK POGAJANJ ZA SKLENITEV KOLEKTIVNE POGODBE O METODOLOGIJI ZA
UVRŠČANJE ORIENTACIJSKIH DELOVNIH MEST IN NAZIVOV V PLAČNE RAZREDE

V začetku septembra (5. 9. 2002) se bodo začela pogajanja med sindikati zaposlenih v javnem sektorju in slovensko vlado o metodologiji za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede, kot to določa poleti sprejeti Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki se bo začel uporabljati 1.januarja 2004. Besedilo zakona lahko poiščete tudi na naši spletni strani. Metodologija, s katero bodo določeni kriteriji za ovrednotenje delovnih mest (usposobljenost, zahtevnost delovnih nalog, izkušnje, odgovornost in pooblastila, psihofizični in umski napori ter vplivi okolja), mora biti sprejeta v obliki posebne kolektivne pogodbe do konca letošnjega novembra. Če do tega datuma pogodba ne bo podpisana, bo vlada enostransko, brez soglasja sindikatov, izoblikovala metodologijo za ovrednotenje delovnih mest zaposlenih v javnem sektorju.

Z metodologijo ovrednotena delovna mesta bodo razvrščena v plačne razrede. To bo določeno z novo kolektivno pogodbo za javni sektor (orientacijska delovna mesta) ter s kolektivnimi pogodbami dejavnosti in poklicev. Nova kolektivna pogodba za javni sektor bi morala biti podpisana do konca marca leta 2003, sicer bo vlada tudi razvrstitev v plačne razrede izvedla sama. Kot se spomnite, je SVIZ v času usklajevanj zakona tem enostranskim pooblastilom vlade ostro nasprotoval, vendar med drugimi sindikati žal ni dobil dovolj podpore, da bi preprečil njihovo uveljavitev.

 

Ljubljana, 03. 09. 2002