Sindikat Instituta "Jožef Stefan"

L J U B L J A N A

 

 

 

Zapisnik komisije o rezultatih glasovanja za letno skupščino 2012

 

 

 

Rezultat volitev skupščine 2013

 

Št. poslanih glasovnic

324

ali

100

%

Št. vrnjenih glasovnic

224

ali

 69,14

%

Št. veljavnih glasovnic

222

ali

 68,51

%

Št. neveljavnih glasovnic

2

ali

 0,01

 

 

 

 

 

 

Št. glasovnic za plan A

122

ali

 54,95

%

Št. glasovnic za plan B

99

ali

 44,59

%

Št. glasov za sprejetje Poročila o delu SVIZ/IJS v letu 2012

217

ali

 97,75

%

Št. glasov proti sprejetju Poročila o delu SVIZ/IJS v letu 2012

3

ali

 0,01

%

 

 

 

 

IZGLASOVANA PLANIRANA PORABA SREDSTEV V LETU 2013:

 

Sredstva  (EUR)

Poraba

Plan A

Sklad vzajemne pomoči

23.000

Pomoč za nakup šolskih potrebščin

5.000

Sklad solidarnostne pomoči

3.600

Sindikalni piknik

1.200

Vstopnice za MGL, Dramo,

 Opero, Cankarjev dom, Lj. festival

1.000

Sindikalni izlet

1.500

Pregled dojk (UZ),

merjenje kostne mase,

pregled prostate (UZ)

1.000

Atlantis – vodno mesto

3.250

Stroški poslovanja SVIZ/IJS

1.200

Nerazporejena sredstva

250

Skupaj (EUR):

18.000

Skupaj s skladom vzajemne pomoči (EUR):

41.000

 

Na skupščini sindikata 10. 4. 2013, sta bila sprejeta dva predloga finančnega plana za časovno obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Volilci so podprli predlagano porabo sredstev plana A in potrdili Poročilo o delu in zaključnem računu za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

 

 

Komisija je na podlagi Statuta SVIZ/IJS in rezultatov glasovanja ugotovila, da je sprejet finančni plan in plan dela za leto 2013, ter poročilo in zaključni račun sindikata za leto 2012.

Upoštevali smo glasovnice, ki so prispele do 24. 4. 2013 do 16.00

 

 

Komisija:

Predsednik: Cene Filipič

 

 

Podpredsednica: Lidija Jarni

 

 

Podpredsednik: Dejan Ratkovič

 

 

 

 

Ljubljana, 25. 4. 2013